Ons Verbind is jouw brug naar de toekomst.

Vacature 1: Jeugdzorgwerker B (Voorkomen Uithuisplaatsing)
Vacature 2: Procesregisseurs Jeugd


Jeugdzorgwerker B (Voorkomen Uithuisplaatsing)

Wij zijn op zoek naar collega’s die als hulpverlener in beeld komen wanneer er onveiligheid heerst in de opvoedomgeving van het kind. Vaak spelen er bij de gezinnen meerdere problemen tegelijkertijd, denk aan complexe echtscheidingen, psychiatrische problematiek, verslaving of huiselijk geweld.

Welke verantwoordelijkheden krijg je
Voorkomen uithuisplaatsing (VUHP) is praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen. Het VUHP team is een zelfsturend team dat zeer intensief betrokken is bij het gezin en 24/7 bereikbaar is. Doordat je als hulpverlener veel tijd in het gezin aanwezig bent, bouw je een vertrouwensband op met ouder(s) en kinderen. Je kunt ingezet worden bij gezinnen met kinderen van allerlei verschillende leeftijden: van het ongeboren kind tot 18 jaar.

Waar ben je goed in?
Je bent een collega die intensief en flexibel aanwezig kan zijn in gezinnen. Je bent in staat om de veiligheid en het leervermogen van ouders en kinderen in kaart te brengen en gaat hier direct mee aan de slag. Ouders hebben, naast problemen met de opvoeding, vaak ook andere zorgen of problematiek. Jij helpt hen hiermee aan de slag te gaan en vergroot de competenties van de opvoeders en kinderen volgens de ‘Signs of Safety’ methode.

De belangrijkste persoonlijke eigenschappen waar we verder op letten zijn:

 • Je bent vasthoudend in het willen begrijpen van het gezinssysteem, bent bereid om daar hard voor te werken;
 • Je bent betrouwbaar en beschikbaar;
 • Je bent empathisch, stressbestendig en professioneel; 
 • Je beschikt over goede gespreksvaardigheden en hebt een uitstekend observeringsvermogen; 
 • Je durft complexe onderwerpen bespreekbaar te maken, je bent hierin doortastend; 
 • Je stelt het kind centraal;
 • Je werkt planmatig, waardoor je goed het overzicht houdt over jouw caseload;
 • Je kunt goed reflecteren over je handelen;
 • Je deinst niet terug voor pittige situaties, sterker nog: daar haal jij jouw uitdaging uit;
 • Je bent doortastend en durft beslissingen te nemen.

De volgende kennis en ervaring is van belang voor deze functie

 • Wij zijn op zoek naar een professional met een afgeronde hbo- of wo-opleiding met SKJ-registratie, bijvoorbeeld Social work, MWD, SPH, Pedagogiek, Orthopedagogiek of Psychologie.
 • (Bijhouden van) kennis van de ontwikkelingen binnen het vakgebied.
 • Kennis van het gezin en het mogelijk disfunctioneren hierbinnen.
 • Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen de jeugdhulpverlening
 • Je hebt kennis van en inzicht in de problematiek van de doelgroep, het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken, beschikt over een helikopterview, goede dosis humor, relativeringsvermogen en flexibiliteit.
 • Je hebt oog voor de culturele invloeden, normen en waarden van de cliënt, je bent in staat om zonder (waarde)oordeel een brug te slaan tussen de culturele identiteit van een gezinssysteem en de hedendaagse samenleving. Je bent je hierbij bewust van je eigen normen en waarden, signaleert wat de invloed hiervan op jouw rol als professional is en bent in staat om adequate hulp te bieden.

  Wat bieden wij
  Je staat er in je werk niet alleen voor. Bij Ons Verbind werk je samen met andere ambulant hulpverleners van Ons Verbind. Het team wordt ondersteund op inhoud door een gedragswetenschapper. Met dit team heb je tweewekelijks casuïstiekoverleg, waarin je lastige situaties voorlegt en advies krijgt van collega’s of van de gedragswetenschapper. Fijn om te weten dat je team samen optrekt. 

  Daarnaast bieden wij

   De functie is ingedeeld in schaal 9 cao Jeugdzorg.
  • Het gaat om een ZZP opdracht van minimaal 24 uren.
  • Het betreft in de eerste instantie een ZZP contract van 6 maanden.
  • Wij bieden een werkomgeving waarin vakkundigheid en collegialiteit en het verbinden van diverse partijen centraal staat
  • Een goed uurtarief
  • Duidelijke facturatie
  • Geen bemiddelings- of administratiekosten
  • Mogelijkheid tot indiensttreding.
  • De mogelijkheid tot intervisie, casuïstiek en consult bij gedragswetenschappers
  • De vrijheid en verantwoordelijkheid om het werk vanuit eigen inzicht en deskundigheid uit te voeren. Jij weet wat wél en niet werkt. Er is altijd ruimte om te sparren of advies te vragen aan je collega of manager.

  Onze organisatie
  Ons Verbind is een jonge en vernieuwende jeugdhulporganisatie waarbij cultuursensitief werken het hart van de organisatie vormt. Wij zijn ervan overtuigd dat door cultuursensitief te werken de culturele identiteit, de krachten en mogelijkheden van ieder individu gezien en benut kunnen worden. Ons Verbind bestaat uit een team wat deskundig is, over uitgebreide kennis en ervaring beschikt die hen in staat stelt om tot de kern van de uitdaging te komen. Ons Verbind sluit aan bij de hulpvraag van de client, levert maatwerk en is flexibel. Als je voor Ons Verbind kiest, dan kies je voor gelijkwaardigheid, out of the box denken, cultuursensitief, systeemgericht- en oplossingsgericht werken.

  Contactinfo
  Word jij enthousiast van bovenstaand profiel? Solliciteer dan direct op deze vacature! Ben je geïnteresseerd maar wil je eerst nog wat meer informatie? Neem dan contact op met Ouissam Belgharbi via o.belgharbi@onsverbind.nl. Uiteraard kan je ook direct solliciteren door je motivatiebrief en cv te sturen naar bovenstaand emailadres.


  Procesregisseurs Jeugd

  Wij zijn op zoek naar collega’s die zich vooral gaan richten op de regiefunctie in complexe casuïstiek (in het vrijwillig kader).

  Het nieuwe team gaat zich nadrukkelijk richten op het voeren van procesregie bij complexe SGGZ-problematiek.

  Welke verantwoordelijkheden krijg je
  Je bent verantwoordelijk voor het indiceren, coördineren, afstemmen en volgen van de benodigde, vrijwillige hulpverlening aan een jeugdige en diens gezin in complexe gezinssituaties, waarbij het eigen netwerk en meerdere hulpverleners betrokken zijn.

  • Je bent het eerste aanspreekpunt voor het gezin en zorgaanbieders en werkt met hen samen om de afgesproken doelen te realiseren;
  • Je weet het eigen netwerk te betrekken en de eigen kracht van het gezin te vergroten. Als regisseur bied je zelf geen hulpverlening;
  • Je monitort de resultaten en bent aanspreekbaar voor de klant en betrokken partijen;
  • Indien er knelpunten zijn bij het realiseren van die resultaten onderneem je actie en schaalt op als dit niet leidt tot het gewenste resultaat;
  • Je houdt gestelde doelen scherp en helder voor ogen en stemt je acties en beslissingen hierop af. Je regisseert de juiste ondersteuning op de juiste plek en je werkt effectief toe naar meetbare resultaten;
  • Je bent in staat samen te werken met gezinnen en met collega’s binnen Ons Verbind en daarbuiten. Je stelt het gezamenlijk resultaat op de eerste plaats en zet je hiervoor maximaal in. Daarbij heb je een verbindende houding, maar bent ook in staat om de taken en verantwoordelijkheden op juiste plekken te beleggen.
  • Je draagt bij aan rapportage en dossiervorming volgens de vastgestelde eisen;
  • Je onderhoudt en consulteert in- en externe contacten (in de wijk) voor afstemming, samenwerking en overdracht van jeugdigen.

  Waar ben je goed in
  Je draagt verschillende oplossingen aan bij lastige (complexe) situaties. Je betrekt elk gezinslid in het gesprek en nodigt hen uit om wensen uit te spreken (aan te geven) en mee te denken over oplossingen. Je vertaalt de tegenstellingen in oplossingen en komt met passende ideeën. Je houdt hierbij oog voor eventuele (on)mogelijkheden van te nemen vervolgstappen. Jij weet als geen ander regie te voeren op complexe casuïstiek. Je bent een positieve collega die stevig in zijn/haar schoenen staat. Je hebt een analytisch vermogen, en bent in staat om de hulpvraag van de cliënt te vertalen naar een passend aanbod.

  volgende kennis en ervaring is van belang voor deze functie
  In deze rol draag je bij aan een veilige en gezonde opgroeisituatie van ouders en kinderen (van kinderen en hun ouders).

  • Hbo werk- en denkniveau, bestaand uit een afgeronde opleiding in de richting van Hbo-Social Work, MWD, SPH, Orthopedagogiek, Psychologie of Pedagogiek;
  • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in de rol van regisseur of andere relevante werkervaring binnen de jeugdhulpverlening;
  • SKJ registratie is een vereiste;
  • Kennis en ervaring met de methodieken Signs of Safety en Oplossingsgericht werken.
  • Je weet de juiste prioriteiten te stellen en komt afspraken na;
  • Je staat regelmatig stil bij je eigen rol in je team en de dynamiek die er is;
  • Je bent flexibel.
  • Je bent actief aanwezig bij caseload-overleg en teamvergaderingen.
  • Je bent empathisch, stressbestendig en professioneel;
  • Je werkt planmatig, waardoor je het overzicht houdt over jouw cases;
  • Je bent analytisch: je vindt het leuk om zaken tegen elkaar af te wegen om te bepalen welke stappen er genomen kunnen worden voor het gezin.
  • Kennis van en inzicht in de problematiek van de doelgroep;
  • Bij voorkeur ervaring in het werken met jeugd en gezinnen;
  • Een enthousiaste, leergierige en zelfbewuste houding;
  • Helikopterview, goede dosis humor, relativeringsvermogen en flexibiliteit.

  Wat bieden wij

  • De functie is ingedeeld in schaal 9 cao Jeugdzorg.
  • Het gaat om een ZZP opdracht van minimaal 24 uur.
  • Het betreft in eerste instantie een ZZP contract van 6 maanden.
  • Een goed uurtarief
  • Duidelijke facturatie
  • Geen bemiddelings- of administratiekosten
  • Mogelijkheid tot indiensttreding.
  • De mogelijkheid tot intervisie, casuïstiek en consult bij gedragswetenschappers
  • De vrijheid en verantwoordelijkheid om het werk vanuit eigen inzicht en deskundigheid uit te voeren. Jij weet wat wél en niet werkt. Er is altijd ruimte om te sparren of advies te vragen aan je collega of manager.

  Onze organisatie
  Ons Verbind is een jonge en vernieuwende jeugdhulporganisatie waarbij cultuursensitief werken het hart van de organisatie vormt. Wij zijn ervan overtuigd dat door cultuursensitief te werken de culturele identiteit, de krachten en mogelijkheden van ieder individu gezien en benut kunnen worden. Ons Verbind bestaat uit een team wat deskundig is, over uitgebreide kennis en ervaring beschikt die hen in staat stelt om tot de kern van de uitdaging te komen. Ons Verbind sluit aan bij de hulpvraag van de client, levert maatwerk en is flexibel. Als je voor Ons Verbind kiest, dan kies je voor gelijkwaardigheid, out of the box denken, cultuursensitief, systeemgericht- en oplossingsgericht werken.

  Contactinfo
  Ben je geïnteresseerd maar wil je eerst nog wat meer informatie? Neem dan contact op met Ouissam Belgharbi via o.belgharbi@onsverbind.nl. Uiteraard kan je ook direct solliciteren door je motivatiebrief en cv te sturen naar bovenstaand emailadres.