Ons Verbind is jouw brug naar de toekomst.

Kind coaching

Ieder kind zit weleens wat minder lekker in z’n vel, dat hoort bij opgroeien. Echter als je kind langere tijd verdrietig, angstig of boos is, kan dat mentaal zwaar zijn voor je kind. Pesten, faalangst, onzekerheid, piekeren, verlegenheid, een scheiding of het verlies van een dierbare kunnen een kind flink in de weg staan. Kinderen vinden het ingewikkeld om met deze situaties en gevoelens om te gaan. Het is van groot belang dat kinderen op jonge leeftijd hun eigen talenten leren ontdekken, competenties vergroten en vaardigheden leren die ze kunnen gebruiken in hun dagelijks leven. Door coaching leert het kind hoe ze verschillende uitdagingen aan kunnen pakken. Coaching kan in dit proces helpend zijn om hen hierbij te ondersteunen. Samen met het kind wordt gekeken wat hij of zij nodig heeft om zich weer fijn te voelen.

Hoe ziet de begeleiding eruit?
De startfase staat in teken van kennismaken met het kind en ouders, het uitleggen van het begeleidingstraject en de werkwijze. In de eerste gesprekken met uw kind wordt er inzicht verkregen in wat er in uw kind omgaat en welke emoties daarbij een rol spelen. Aan het eind van deze fase wordt met ouder(s) en kind een begeleidingsplan opgesteld. De frequentie en de locatie worden met ouders afgestemd.
In de tweede fase wordt er aan de opgestelde doelen gewerkt middels gesprekken en interactieve oefeningen. U kunt hierbij denken aan (kaart) spelletjes om het gesprek aan te gaan over emoties en positieve gedachten. Door oefeningen wordt ingestoken op het (h)erkennen van de verschillende emoties en gedachten. De coaching richt zich op het ombuigen van negatieve gedachten en op het versterken van een positief zelfbeeld.
In het begeleidingstraject wordt er nauw samengewerkt en geëvalueerd met het kind en diens ouder(s).

Ambulante begeleiding

Met ambulante begeleiding worden cliënten vanaf 15 jaar ondersteund in het dagelijks leven. Dit gebeurt met zorg op maat zodat cliënten zoveel mogelijk regie kunnen voeren over hun eigen leven waarbij het doel is om zelfstandig deel uit te kunnen maken van de samenleving. Op basis van de hulpvraag en de persoonlijke leefsituatie van een cliënt wordt er maatwerk geleverd. Onze begeleiding heeft als doel om zoveel mogelijk uit te gaan van de eigen kracht van de cliënt en het bestaande netwerk. Bij de start van de ambulante begeleiding wordt samen met de cliënt gekeken op welke manier er ondersteuning geboden kan worden. Wij gebruiken hier o.a. de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) en ZRM voor jongeren voor. Een instrument waarmee wij de mate van zelfredzaamheid eenvoudig en volledig kunnen beoordelen. Na aanleiding hiervan wordt er in samenspraak met de cliënt doelen opgesteld die geëvalueerd worden.

Wat kan je verwachten van ambulante begeleiding:

  • Ondersteuning bij het vinden van een passend baan of dagbesteding.
  • Hulp bij het toewerken naar zelfstandig wonen
  • Hulp bij het herstellen van relaties / contacten;
  • Hulp bij het inrichten van een sociaal netwerk;
  • Inzicht bieden bij het ontdekken van vaardigheden of juist het ontwikkelen van vaardigheden;
  • Het begeleiden bij het structureren en organiseren van een ontregelde leefomgeving.
  • Hulp om te leren omgaan met mentale beperkingen;
  • Waar mogelijk wordt het nodige netwerk betrokken bij de begeleiding, samen met andere organisaties;