Ons Verbind is jouw brug naar de toekomst.

Kernwaarden Ons Verbind

 1. Verbinding
 2. Aansluiting
 3. Ieder individu doet mee
 4. Regie over eigen leven
 5. Gelijke kansen
 6. Doorzettingsvermogen
 7. Out of the box denken
 8. Intercultureel
 9. Op krachten gebaseerd
 10. Analytisch en systemische aanpak
 11. Besluitvaardig

Motto

Ons Verbind is jouw brug naar de toekomst.

Wie zijn wij

Als professionals hebben wij ruim 16 jaren ervaring in de hulpverlening, waarbij wij in ons werkveld te maken hebben gehad met multi-problematiek, complexe (v)echtscheiding, verslavingsproblematiek en lichte GGZ-problematiek. Als professionals hebben wij bewust gekozen voor een beroep in de hulpverlening. In de afgelopen jaren hebben wij cliënten bediend met een rugzak die veelal tussen wal en schip vallen. Wij signaleren dat de culturele identiteit niet voldoende erkend en meegenomen wordt in de afstemming van de hulpverlening. Cliënten verliezen mede hierdoor hoop en trekken zich steeds meer terug waardoor ze niet kunnen profiteren van de hulp. Wij durven de verbinding te maken en gaan een uitdaging niet uit de weg. Samen met de client komen wij tot de kern van het probleem en bieden wij passende hulp.

Ons Verbind is ontstaan om

Kinderen, jongeren en ouders te laten zien dat het in de hulpverlening anders kan en dat wij het anders doen. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder individu, gezin en netwerk bestaat uit krachten en mogelijkheden die benut kunnen worden. Dat doen we door aan te sluiten en de verbinding te leggen met de natuurlijke omgeving en het netwerk. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de regie bij het gezin blijft. De culturele identiteit staat hoog in het vaandel. Het is van groot belang dat kinderen, jongeren en volwassenen veiligheid ervaren waarbij zij vanuit een respectvolle basishouding bejegend worden. Hierbij heeft Ons Verbind oog voor de eigen normen, waarden én culturele identiteit.

Missie

Ieder individu, in de levensfase van kind tot aan volwassenheid verdient een gelukkig en gezond leven. Het is van belang dat zij ondersteuning en begeleiding krijgen zodat zij profiteren van kansen om het maximale uit zijn of haar leven te halen. Onze eigen opvoeding en ervaringen in het leven maken wie we zijn. Kinderen, jongeren en volwassenen met een rugzak vallen veelal tussen wal en het schip waarbij ze het vertrouwen in zichzelf en anderen verliezen. Deze individuen verdienen hulp en steun waarbij ze gelegenheid krijgen om een eigen culturele identiteit te vormen, emotioneel gezond te zijn en in hun kracht gezet worden.

Visie

We zijn succesvol als kinderen, jongeren en volwassenen ondanks het hebben van een rugzakje, tijdig regie in hun leven (her)pakken, zelfstandig met hulp en steun uit het natuurlijk netwerk, (emotionele) veiligheid creëren en kansen benutten om het leven invulling te geven zoals ze wensen. Iedere individu verdient het om vertrouwen in zichzelf en in een professioneel netwerk te hebben. Ons Verbind vindt het belangrijk om preventief in te spelen op het vergroten van de veiligheid en kansengelijkheid door samenwerking met ketenpartners aan te gaan.