Ons Verbind is jouw brug naar de toekomst.

Wij, Ouissam Belgharbi, Najiba Boutaiem & Salima Tabelhaji, zijn de oprichters van Ons Verbind. Vanuit jarenlange ervaring in de hulpverlening hebben wij geconstateerd hoe lastig het is voor ouders en kind(eren) om de juiste hulpverlening te ontvangen. Vaak sluit de hulpverlening niet voldoende aan bij de behoeften van ouders en kind(eren). Ons Verbind is opgericht om kinderen, jongeren en ouders te laten zien dat het in de hulpverlening anders kan én dat wij het anders doen. Wij zijn deskundig, beschikken over uitgebreide kennis en ervaring die ons in staat stelt om tot de kern van de uitdaging te komen. Dat doen wij door de verbinding met ouders en kind(eren) aan te gaan. Samen gaan wij met ouders en kind(eren) op zoek naar mogelijkheden én krachten. Ons Verbind betrekt het (professioneel) netwerk van ouders en kind(eren) in het traject om gezamenlijk tot een plan te komen en deze uit te voeren. Wij zijn er om het gezin de regie terug te geven. Wij sluiten aan bij de hulpvraag, leveren maatwerk en zijn flexibel in onze werktijden. Ons Verbind heeft daadwerkelijk oog voor de culturele achtergrond, normen en waarden van ouders en kind(eren). Als je voor Ons Verbind kiest, dan kies je voor gelijkwaardigheid, out of the box denken, cultuursensitief, systeemgericht- en oplossingsgericht werken.

Lees meer over Ons Verbind...

Hulp in het gezin

Wij zijn er altijd voor ouders en kinderen die ondersteuning nodig hebben om als gezin verder te kunnen.

Lees meer...

Hulp aan het kind

Wij zijn er om kinderen en jongeren te begeleiden bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden.

Lees meer...

Hulp op school

Wij zijn er om schoolse vaardigheden van kinderen te bevorderen én bieden op een interactieve wijze kennis en vaardigheden over opvoeden en opgroeien van kinderen aan.

Lees meer...

Dit schooljaar zijn wij gestart met het aantal keer per jaar ouders uit te nodigen voor een koffieochtend. Tijdens zo’n moment stemmen wij wensen en verwachtingen met ouders af. Ouders hebben heel erg behoefte aan gespreksonderwerpen tijdens de koffieochtend. Zo kwam ik terecht bij Ons Verbind. Ons Verbind biedt verschillende gespreksonderwerpen voor ouders aan en helpt onze school om ouders te verbinden met de school. Het fijne aan Ons Verbind is dat ze graag meedenken in wat een school nodig heeft om ouders meer te betrekken bij de school en hun programma makkelijk kunnen aanpassen op wat wij als school op dat moment nodig hebben. Ons Verbind is wat dat betreft breed inzetbaar. Vertel ze wat je nodig hebt en ze geven daar een mooie draai aan in het programma tijdens een koffie-ochtend. Laila M. Obs de Kameleon.

- Laila M. Obs de Kameleon.

De uitkomsten van het traject bij ons verbind heeft voldaan aan mijn verwachtingen. Ik ben erg tevreden over de hulpverlening. Er is geen sprake van een wachtlijst, kwaliteit van hulpverlening is positief en het belangrijkste dat mijn kind centraal stond gedurende hulpverlening. Mijn zoon voelde zich gehoord en begrepen door de hulpverlener. Ook ben ik erg tevreden over de flexibiliteit van de ons verbind.

- A. Dihal

Ik ben in contact gekomen met de hulpverleners van Ons Verbind na een lang traject in de hulpverlening. Ik had al meerdere hulpverleners gehad en dit was niet echt een goede ervaring. Vertrouwen in andere hulpverleners had ik dus niet meer. Bij het eerste gesprek was er gelijk een klik. Ze had respect voor mij en snapte alle frustraties die ik in de jaren heen had opgebouwd. Tijdens het traject kreeg ik vooral veel steun wat mij weer hielp in het contact met mijn zoon. Ik kreeg tips en uitleg, ze doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. Ik werd meegenomen in alle stappen en dit gaf rust. Zo kreeg ik weer het gevoel dat ik de regie over mijn kind had. Ik ben deze hulpverleners nog steeds dankbaar voor de stappen die ik heb gemaakt om te kunnen aansluiten bij mijn zoon. 

- A. Rosinda

Door de ambulante begeleiding heb ik veel over mezelf geleerd, hoe ik graag in het leven wil staan ten opzichte van mijn opvoeding, wat voor een moeder ik nou eigenlijk graag wil zijn, waar liggen mijn verbeterpunten? Door de begeleiding vanuit Ons verbind snap ik mijn kind nu veel beter, heb veel meer geduld en kan beter mijn grenzen aangeven. Bedankt dat jullie mijn hoop hebben vergroot!!!

- Oumaima C.

Ik ben zo blij met de begeleide omgang vanuit Ons Verbind, eindelijk een organisatie die ook in het weekend en avond werkt. Dit geeft ons heel veel rust!

- Lindsey van G